polak-roku Polak Roku we Wloszech
Zwiazek Polakow w Kalabrii
PoloNews

Polak Roku we Włoszech i na świecie

V edycja - edycja jubileuszowa

Już po raz piąty Związek Polaków w Kalabrii organizuje pebliscyt “Polak Roku we Włoszech i na świecie“. Statuetki przyznawane są obywatelom polskim, osobom polskiego pochodzenia i osobom szczególnie zasłużonych dla spraw polskich, zamieszkałych we Włoszech oraz na świecie.

Dorota Fischer rozmawia z laureatkami poprzednich edycji Agnieszką Mąką i Urszula Rzepczak oraz z pomysłodawczynią konkursu i przewodnicząca Związku Polaków w Kalabrii Katarzyną Gralinska.

Organizatorem konkursu jest Związek Polaków w Kalabrii (ZPwK)

Polak Roku we Wloszech

Radio PoloNews obło patronat nad Konkursem “Polak Roku we Włoszech i na świecie“.

Zuletzt geändert am 16.08.21, 17:17 Uhr

Gesendet am So 23. Mai 2021 / 19 Uhr

Schreibe einen Kommentar

Kommentare werden von der Redaktion moderiert. Es kann daher etwas dauern, bis dein Kommentar hier erscheint. Wir behalten uns vor, diskriminierende oder diffamierende Kommentare, sowie solche, die straf- oder zivilrechtliche Normen verletzen, zu entfernen.